149 വർഷത്തിന് ശേഷം ഗുരുപൂർണിമയും ചന്ദ്രഗ്രഹണവും ഒന്നിച്ചുവരുന്നു

2019ലെ അവസാന ചന്ദ്രഗ്രഹണം ഇന്ന് നടക്കും, രാത്രി 12.13 മുതലാണ് ഇന്ത്യക്കാർക്ക് ഗ്രഹണം കാണാൻ സാധിക്കുക. 1.31 വരെ കാത്തിരുന്നാൽ ചന്ദ്രൻ ഭാഗികമായി ഗ്രഹണത്തിന്റെ പിടിയിലാകുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും. മൂന്ന് മണിയോടെ ചന്ദ്രൻ പൂർണമായും ഭൂമിയുടെ നിഴലിൽ ആകും. ഗ്രഹണത്തിൽ നിന്ന് ചന്ദ്രൻ പുറത്തുവരുന്നത് ബുധനാഴ്ച പുലർച്ചെ 5.47 നാകും.

149 വർഷത്തിന് ശേഷം ഗുരുപൂർണിമയും ചന്ദ്രഗ്രഹണവും ഒന്നിച്ചുവരുന്നുവെന്ന പ്രത്യകതയുമിതിനുണ്ട്. നഗ്നനേത്രങ്ങൾകൊണ്ട് സുരക്ഷിതമായി വീക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ചന്ദ്രഗ്രഹണം. ഇനി അടുത്ത പൂർണ ചന്ദ്രഗ്രഹണം 2021 മെയ് 26 നാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുക. ചന്ദ്രന്റെയും സൂര്യന്റെയും ഇടയിൽ ഭൂമി വരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ. ഭൂമിയുടെ നിഴൽ ചന്ദ്രനിൽ പതിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ചന്ദ്രഗ്രഹണം സംഭവിക്കുന്നത്.

https://www.mathrubhumi.com/news/india/the-last-lunar-eclipse-happens-today-midnight-1.3960476

6 thoughts on “149 വർഷത്തിന് ശേഷം ഗുരുപൂർണിമയും ചന്ദ്രഗ്രഹണവും ഒന്നിച്ചുവരുന്നു

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s