മൗന കാവ്യം

ഒരേ ഞെട്ടിലെ രണ്ടിലകൾ, ഒരു കഥ പറയാമോന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ രണ്ടുപേരും ഒരേ കഥ പറഞ്ഞു

മഴക്കാറ്റ്

നീലകാശത്തിൻ

സ്വരനിസ്വരങ്ങളിൽ

വാർമുകിലു ചിന്തിയ

മാറ്റൊലികൾ !!

#മഴക്കാറ്റ്

Rain wind;

echoes shed by rain clouds in the flutters of blue sky

~ Akhila

സ്പന്ദനങ്ങൾ

ഒന്നൊളിക്കണം,

മഴ പെയ്തു തോരുന്ന നേരം

ഇലകളിലൂടെ ഉതിർന്നു വീഴുന്ന

തുള്ളികൾക്കുള്ളിൽ..

ഒന്നു പാടണം,

കാറ്റിന്റെ മിടിപ്പോടു ചേർന്ന്

മരങ്ങൾ മൂളുന്ന

ചിറകുള്ള കവിതകൾ ..

ഒന്നു മിണ്ടണം,

ഹിമകണങ്ങൾ നിറഞ്ഞ

ധവളപുഷ്പങ്ങളുള്ള

ബോഗൈൻ വില്ലയോട് ..

ഹൈക്കു കവിതകൾ

ഹൈക്കു കവിതകൾക്ക് ഒരു പ്രത്യേക അനുഭൂതിയാണ് .. കുറഞ്ഞ വാക്കുകളിൽ ഒരു ‘ആഹാ’ ജനിപ്പിക്കുന്ന കുഞ്ഞു കവിതകൾ .

5-7-5 പദഗണങ്ങളായി 3 വരികളിൽ (ഒന്നാം വരിയിൽ 5-ഉം രണ്ടാം വരിയിൽ 7-ഉം മൂന്നാം വരിയിൽ 5-ഉം സിലബെല്ലുകളിൽ) കുറിക്കപ്പെടുന്ന കുഞ്ഞു കവിതകൾ..

സിലബെല്ലുകൾ എന്നാൽ, ഒരു സ്വരം മാത്രമുളള വ്യഞ്ജനക്കൂട്ടം.

ഹൈക്കു കവിതകൾ ജപ്പാനിൽ 17 ആം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് രൂപപ്പെട്ടതെന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു.

ഈ നിമിഷത്തിന്റെ സ്പന്ദനങ്ങളാണ് ഈ കവിതകളിലുടനീളം. വരികളിൽ അനാവൃതമാവുന്നതോ, പ്രകൃതിയുടെ പ്രതിഫലനങ്ങളും.

എന്റെ കുറച്ചു ഹൈക്കു കവിതകൾ

വെയിലിൻ ഹാസം
ലാസ്യത്തിലൊഴുകുന്നു
മഞ്ഞുമലകൾ
മിഴിയാഴങ്ങൾ
തുളുമ്പാതൊരാറിനെ
ഗർഭത്തിലേറ്റി
മഴവില്ലുകൾ
തെളിമാനത്ത് വിരിയും
മഴനിഴലുകൾ
ചെമ്പനീർക്കാട്ടിൽ
ചെമ്പരത്തി പൂത്തെന്നു
ഭ്രാന്തിതൻ മൊഴി
ചേമ്പിലത്തുള്ളി
വിൺ കാറ്റു കുടഞ്ഞിട്ട
മഴനർത്തനം
വെയിൽ വിരുന്ന്
വെളുക്കെച്ചിരിക്കുന്നൂ
വെള്ളാരംകുന്ന്
കടൽ മനസ്സ്
ചെറു നിലാവു മതി
തിരയണക്കാൻ

ഒ എൻ വി ഇഷ്ടം!!

അങ്ങനെ മനസ്സിനു

ചിറകു മുളച്ചപ്പോൾ,

പിന്നെയാച്ചിറകുകൾ

പറക്കാൻ കൊതിച്ചപ്പോൾ,

ആരെയുമടിമയായി

ഭൂമിയിൽ കാണാത്തൊരു

കാലത്തിൻ തുടുമുഖം

തേടി നാം പുറപ്പെട്ടൂ.

നാമെന്നിട്ടതിന്നപ-

സ്വരങ്ങളാവുന്നുവോ?

വഴികാട്ടിയ നക്ഷ-

ത്രങ്ങളും മറഞ്ഞുവോ?

പുഴയൊന്നിരുവഴി

പിരിഞ്ഞു വീണ്ടും പലേ

ചെറു കൈവഴികളായി

മെലിഞ്ഞു, കടലിനെ-

ത്തിരഞ്ഞു വീണ്ടും കാടു-

ചുറ്റിപ്പാഴ്ശിലകളിൽ

തടഞ്ഞു തകർന്നാലും

ഓരോ നീർക്കണത്തിലും –

നിറഞ്ഞുനിൽക്കുന്നതാ

ക്കടലിൻ പാട്ടാണല്ലോ!!

~O N V

കൺപീലി

കാറ്റൊന്നാഞ്ഞടിച്ച നേരം

മിഴിയൊന്നു ചിമ്മിയടച്ച നേരം

കണ്ണാഴങ്ങളിലേക്കൊരാൾ

പാഞ്ഞുചെന്നു

കണ്ണു

തിരുമ്മി,

കണ്ണു കലങ്ങീ,

പിന്നെ, കൈയ്യോടെ പൊക്കി

വെളിയിലാക്കി

കുറ്റബോധം

തെറ്റ് ചെയ്തില്ലെന്നുറപ്പുണ്ടെന്നാകിലും

കുറ്റപ്പെടുത്തിയൊറ്റപ്പെടുത്തി

കുറ്റബോധം ജനിപ്പിച്ച്

സമാധാനം

കളയാൻ സ്വമനസ്സൊരെണ്ണം മതിയല്ലോ